Den gode ansøgning

  • ""
Er du god nok til at sælge dig selv?

Der er ingen endegyldig opskrift på en god ansøgning, og der er mange holdninger til, hvordan stilen i en ansøgning bør være. Men der er alligevel nogle retningslinjer, der er gode at følge. Hør hvad to arbejdsgivere lægger vægt på i en ansøgning.

Læs stillingsopslaget grundigt
Sørg for at læse stillingsopslagets arbejdsopgaver grundigt og find ud af, hvordan du matcher stillingen. Der er sandsynligvis en beskrivelse af, hvilke personlige og faglige kompetencer der er vigtigst, og hvad du dermed skal lægge mest vægt på i din ansøgning. Måske kan du også fornemme lidt om organisationen eller virksomhedens kultur og værdier.

Læs på virksomheden eller organisationens hjemmeside
Læs om afsenderen på hjemmesiden og prøv at blive klogere på, hvad der er for værdier, der lægges vægt på, og hvilke projekter der arbejdes med. Det giver dig måske et klarere billeder af virksomheden eller organisationen og måske kan du bruge denne viden i selve ansøgningen.

Lav en sigende overskrift
Find en fængende overskrift, der siger noget om dig. Eksempelvis: Talknuser med flair for formidling. Det duer ikke at henvise til, hvad der står i stillingsopslaget ”Vedrørende stillingsopslaget fra…” eller ”I henhold til opslag af 4. april”. En overskrift skal opsummere dit hovedbudskab – hvad der er din force.

Forklar hvorfor du søger
Det er en god idé at forklare i indledningen, hvorfor du søger den pågældende stilling. Og her kan det være godt at vise, at man ved noget om virksomheden - fra hjemmesiden og stillingsopslaget. Eksempelvis at man synes, at virksomheden har mange interessante projekter om netop det, du før har arbejdet med, eller at de gør tingene på en særlig spændende måde, som du også har erfaring med.

Beskriv hvad netop du kan bidrage med
Efter indledningen skal du fortælle om dine styrker, og hvilke erfaringer du kan trække på. Men det skal pege frem, så du får beskrevet dig selv i det job, du søger. Vis, hvordan du vil gribe de forskellige arbejdsopgaver an - evt. med konkrete eksempler. Læseren ved naturligvis godt, at du ikke kender virksomheden ’indefra’ og forventer derfor ingen fyldestgørende analyser, men et billede af, hvad du har idéer, og hvordan du vil gribe tingene an, så man kan få et indtryk af, hvordan det er have dig ansat. Og beskriv kun det, du kan - ikke det, du ikke kan.

Skriv konkret og uden floskler
Prøv så vidt muligt at give et dækkende billede af, hvilken type du er med dit sprog. Skriv hverken for formelt eller for kækt, men orienter dig dog mod, hvilken type virksomhed, du skriver til. Det er forskel på, om det er på et reklamebureau eller en uddannelsesinstitution, du søger job. Men det er aldrig spændende at læse en ansøgning, der er skrevet i et meget akademisk sprog med lange og indskudte sætninger. Skriv præcist og i aktive formuleringer. Eksempelvis: ”Jeg vil analysere resultaterne ved at … ” i stedet for ”Resultaterne analyseres ved at...”.

Og prøv at gå langt uden om klichéerne. Det kan være vanskeligt at sige noget helt originalt om sig selv, men undgå de klassiske vendinger som ”Jeg har et godt humør og kan lide at have mange bolde i luften”, ”Jeg er en resultatorienteret holdspiller”, ”Jeg har en skarp pen”, ”Jeg har det forkromede overblik og kan tænke ud af boksen", ”Det vil glæde mig at høre fra jer”.

Vær samtidig opmærksom på, at det virker langt bedre at give eksempler på, at du resultatorienteret eller lignende, frem for blot at skrive, at du er det.

Kontakt

+45 3366 3366