Frivilligt arbejde

  • Lektiehjælp
Lav frivilligt arbejde - mens du søger job. Det er en god måde at opkvalificere dig på og møde nye mennesker.

Mange ledige tror, at de ikke må være frivillige, når de modtager fx dagpenge eller kontanthjælp. I langt de fleste tilfælde må de imidlertid godt. Det har Sanaa Zamel blandt andre benyttet sig af. Hun er jobsøgende og arbejder som frivillig hos Dansk Flygtningehjælp.

Her oplever hun, at hun kan bruge sig selv og sine erfaringer til at hjælpe flygtninge til en god start i Danmark. Hun fortæller flygtningene om det danske samfund, og hvad der er vigtigt her i Danmark. Hun viser dem, hvor de kan handle og hjælper med at læse deres breve fra myndighederne. Og så lytter hun til deres historier.

"Nogle græder – og jeg græder med dem”, fortæller Sanaa Zamel, der selv er flygtet til Danmark fra Libanon for 19 år siden. 

Masser af muligheder
Der er masser af mulighder for at arbejde frivilligt som ledig. Ved nogle typer opgaver er der dog nogle timemæssige begrænsninger, og du må typisk kun arbejde for frivillige organisationer. 
Læs mere om reglerne og mulighederne for frilligt arbejde. Eller snak med dit jobcenter eller din a-kasse, hvis du er i tvivl.

Kontakt