Uddannelsesregler gør det nemmere at få job

Det er nemmere for dig at få uddannelse og job, hvis du går efter et job med mangel på arbejdskraft.

Der mangler hænder i mange hjørner af arbejdsmarkedet, både i byggebranchen, men også i brancher som restaurant, transport og butik. 

Pt. er der mangel på fx anlægsstruktører (ufaglærte), køkkenmedhjælpere, chauffører (lastbil), butiksmedhjælpere, rengøringsassistenter, butiksmedhjælpere og lager- og logistikmedarbejdere. Fælles for disse stillinger er, at du ikke behøver at have siddet på skolebænken i årevis. Måske er et kursus eller en korterevarende opkvalificering nok til, at du kan komme i betragtning.

arbejdsmarkedsbalancen kan du finde de fag, hvor der er mangel på arbejdskraft. Tal med dit jobcenter om, hvad der skal til, for at du kan blive opkvalificeret, få en uddannelse eller et uddannelsesløft inden for brancher med bedre jobmuligheder.

Opkvalificering før dit næste job
Får du dagpenge eller kontanthjælp, kan du få et opkvalificerende forløb i op til 3 måneder forud for dit næste job, så dine kompetencer matcher din arbejdsgivers behov. Du skal have været ledig i mindst 3 måneder, og du skal have en skriftlig erklæring fra din arbejdsgiver, hvor der står, at du bliver ansat umiddelbart efter opkvalificeringen. Du kan stadig få dagpenge eller kontanthjælp i løbet af opkvalificeringen.

Ansættelsen skal være inden for et område med mangel på arbejdskraft. Tal med jobcentret, eller find dem her på arbejdsmarkedsbalancen under områder med omfattende mangel på arbejdskraft, mangel på arbejdskraft eller paradoksområder.

Få jobrettet uddannelse i seks uger
Er du dagpengemodtager, har du mulighed for at få 6 ugers jobrettet uddannelse. Du kan her kombinere relevante kurser på en positivliste individuelt, men det skal være inden for bestemte erhvervsgrupper. Du skal have været ledig i mindst 5 uger, før du kan få uddannelsen. Nogle kurser inden for fag, hvor der er mangel på arbejdskraft, kan du dog begynde på fra din første ledighedsdag. Få mere at vide i dit jobcenter om mulighederne for at starte med det samme.

Uddan dig og styrk dine jobmuligheder
Er du dagpengemodtager over 30 år, kan du få et uddannelsesløft og styrke dine jobmuligheder, mens du får dagpenge.

  • Er du faglært med en erhvervsuddannelse, kan du tage næste uddannelsestrin, hvis erhvervsuddannelsen er opbygget af trin.  
  • Er du ufaglært, eller er din erhvervsuddannelse forældet, fordi du ikke har brugt den i 5 år, kan du tage første trin i en erhvervsuddannelse.

Uddannelsen skal kunne gennemføres inden for de to år, du kan få dagpenge. Går uddannelsen ud over dagpengeperioden, skal mindst 4/5 af uddannelsen ligge inden for dagpengeperioden. Du skal samtidig erklære dig villig til at gennemføre resten af uddannelsen på almindelige uddannelsesvilkår.

Du beholder din hidtidige dagpengesats, hvis du vælger en uddannelse på den landsdækkende positivliste.

Ændret voksenlærlingeordning
På områder med behov for arbejdskraft er voksenlærlingeordningen nu gjort smidigere. Er du faglært, og kan du ikke finde beskæftigelse inden for dit fagområde, kan du nu allerede efter 6 måneders ledighed få adgang til voksenlærlingeordningen. Du skal vælge en uddannelse inden for et område med behov for arbejdskraft ifølge arbejdsmarkedsbalancen.

Kontakt